de Nittis Sacerdote Michele

Sacerdote
Michele
de Nittis
Presbitero diocesano
San Giovanni Rotondo
denittis86@hotmail.it